Centralny Okręg
Przemysłowy
 

COP

Pocztowa Kasa Oszczędności od początku wspierała duże inwestycje II Rzeczypospolitej. Powierzone przez klientów pieniądze Kasa lokowała głównie w papierach wartościowych, w tym w obligacjach Skarbu Państwa. To właśnie te środki pomogły rządowi zrealizować ambitne plany odbudowy kraju także na terenach zrujnowanych przez zabory i wojnę.

Gigantyczne
wyzwanie

Centralny Okręg Przemysłowy był jedną z najbardziej śmiałych i innowacyjnych inwestycji gospodarczych w międzywojennej Polsce. Ideą przyświecającą jego budowie było zwiększenie potencjału ekonomicznego i obronnego II Rzeczypospolitej oraz zniwelowanie różnic pomiędzy regionami kraju.

COP

Dorzecze
Wisły i Sanu

Plan utworzenia COP zakładał rozbudowę przemysłu ciężkiego i zbrojeniowego w tzw. trójkącie bezpieczeństwa obejmującym regiony u zbiegu Wisły i Sanu. Były to tereny leżące stosunkowo daleko od granic z byłymi już zaborcami.

Eugeniusz Kwiatowski
Eugeniusz Kwiatowski
Eugeniusz Kwiatowski
Eugeniusz Kwiatowski

Śmiałe plany Eugeniusza
Kwiatkowskiego

Budowa COP miała zniwelować 123 lata nierówności, które powstały pomiędzy regionami wschodniej i zachodniej Polski. Tak zakładał plan Eugeniusza Kwiatkowskiego.

Realizację projektu COP wyceniono na ponad 1 mld zł, co było kwotą ogromną. Roczny budżet Polski wynosił wówczas ok. 2 mld zł. Główny ciężar inwestycji spadł na polski rząd.

Finansowanie COP

tyle kosztowała budowa COP-u,
wliczając w to kapitał prywatny.

Głównym źródłem finansowania COP były: sumy budżetowe z resortów cywilnych (w tym z Funduszu Pracy), zyski z instytucji państwowych oraz środki przyznane w ustawie o Funduszu Obrony Narodowej. Wsparcie stanowiły także pożyczki oraz fundusz z Pocztowej Kasy Oszczędności, dzisiejszego PKO Banku Polskiego. Powierzone przez klientów pieniądze Kasa lokowała głównie w papierach wartościowych, w tym w obligacjach Skarbu Państwa. To właśnie te środki pomogły II Rzeczypospolitej zrealizować duże inwestycje na zrujnowanych przez zabory i wojnę terenach.

Fabryka

Od COP do
Specjalnych Stref
Ekonomicznych

Podstawą nowych pomysłów na odnowienie potencjału Centralnego Okręgu Przemysłowego są Specjalne Strefy Ekonomiczne.

Następne
wydarzenia
Serwis tematyczny portalu Bankomania dotyczący 100-lecia PKO Banku Polskiego