PKO w
strukturach NBP

1 lipca 1975 r. PKO została włączona do Narodowego Banku Polskiego. Nazwę Powszechna Kasa Oszczędności pozostawiono dla wyspecjalizowanych oddziałów NBP. Nie była to więc likwidacja marki PKO, ale wchłonięcie Kasy jako organizacji.

Włączenie Powszechnej Kasy Oszczędności w struktury Narodowego Banku Polskiego nastąpiło w konsekwencji centralizacji całego sektora bankowego. W ten sposób zamierzano dostosować struktury aparatu bankowego do scentralizowanego modelu gospodarczego.

Ustawa, prawo bankowe z 1975 roku
Ustawa, prawo bankowe z 1975 roku
Ustawa, prawo bankowe z 1975 roku
Ustawa, prawo bankowe z 1975 roku

Zapisy o tym, że PKO powinna zostać wyodrębniona ze struktur NBP, pojawiają się w dokumentach z 1981, 1983 i 1985 r. Rozwód PKO z NBP dokonał się jednak dopiero 1 listopada 1987 r.

PKO za czasów NBP

Po 12 latach funkcjonowania pod skrzydłami NBP w 1987 r. Powszechna Kasa Oszczędności odzyskała samodzielność i rozpoczęła działanie jako PKO Bank Państwowy.

NBP
Następne
wydarzenia
Serwis tematyczny portalu Bankomania dotyczący 100-lecia PKO Banku Polskiego