Bank po
roku 2000

W kolejnych latach po debiucie giełdowym PKO Bank Polski umacniał swoją pozycję lidera bankowości w Polsce. Już w 2005 r. odnotował rekordowe wyniki finansowe. Zysk brutto po raz pierwszy w historii przekroczył 2 mld zł. Rok później ta kwota została osiągnięta dla wartości zysku netto – pierwszy raz w polskim systemie bankowym! Kolejna bariera 3 mld zł zysku netto została pokonana zaledwie 4 lata później, w 2010 r.

W 2005 r. PKO Bank Polski, jako pierwszy w Polsce i piąty w Europie, wprowadził do swojej oferty prestiżowe karty Visa Infinite. Karty nieograniczonych możliwości są wydawane wyłącznie wybranym klientom – decyduje nie tylko zasobność ich portfeli, ale również pozycja zawodowa i społeczna.

Karta płatnicza
Karta płatnicza
Karta płatnicza
Karta płatnicza

W 2009 r., po pięciu latach od debiutu giełdowego, PKO Bank Polski przeprowadził kolejną emisję akcji. Podwyższenie kapitału zakładowego miało zwiększyć zdolność Banku do utrzymania i wzmocnienia roli największego kredytodawcy detalicznego polskiej gospodarki. Jego celem było też umocnienie pozycji i rozszerzenie zakresu działalności Banku w segmencie podmiotów gospodarczych i instytucji sektora publicznego. Emisja zakończyła się wielkim sukcesem, a Bank uzyskał wpływy na poziomie

5125 mld zł

W 2008 r. PKO Bank Polski zaprezentował strategię budowania rozwoju na trzech solidnych fundamentach: silnej podstawie kapitałowej, stabilnej i konsekwentnie rozwijanej bazie depozytowej oraz efektywnym zarządzaniu ryzykiem. Dekadę później, w 2018 r., PKO Bank Polski został najodporniejszym na negatywne scenariusze makroekonomiczne bankiem w Europie. Wykazały tak stress testy przeprowadzone przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego. Spośród 48 największych europejskich banków PKO Bank Polski uplasował się na pierwszym miejscu.

5125 mld zł

PKO Bank Polski w 2013 r. przejął część polskich aktywów Grupy Nordea, obejmującą Nordea Bank Polska, Nordea Polska TUnŻ oraz firmę leasingowo-faktoringową Nordea Finance Polska. Zasoby przejmowanych spółek w istotny sposób przyczyniły się do rozwoju Grupy Kapitałowej PKO. Dzięki tej transakcji Bank wdrożył budowę nowego modelu bancassurance na bazie trzeciej z przejętych spółek, działającej obecnie pod marką PKO Ubezpieczenia.

Następne
wydarzenia
Serwis tematyczny portalu Bankomania dotyczący 100-lecia PKO Banku Polskiego