Rozwój sieci
sprzedaży

1994 - 2018

PKO Bank Polski systematycznie modernizuje sieć oddziałów własnych, przenosi placówki do nowych atrakcyjnych biznesowo lokalizacji, unowocześnia siedziby istniejących oddziałów, a także otwiera kolejne placówki. Pierwsze oddziały w galeriach handlowych Bank uruchomił w 1994 r. W 2019 r. jest ich już 46, w hipermarketach – 4, a agencji w ciągach handlowych – 168.

W 2018 r. został wdrożony Nowy Format Oddziału. Poza zmianą kolorystyki wprowadzono nowe technologie – IC Pen, kasy samoobsługowe, eTablice informacyjne, tablety czy autoryzację dyspozycji przez SMS. Początkowo w tym standardzie działało 17 placówek, w 2019 r. planowane jest wdrożenie w kolejnych 40.

Nowy format oddziału PKO rok 2018

Na koniec 2018 r. Bank posiadał blisko 1100 oddziałów detalicznych i ponad 570 agencji. Sieć sprzedaży segmentu korporacyjnego obejmuje 40 Regionalnych Centrów Korporacyjnych skupionych w siedmiu Regionalnych Oddziałach Korporacyjnych oraz oddziały zagraniczne w Niemczech i Czechach. Na sieć sprzedaży usług maklerskich Domu Maklerskiego składa się prawie 1000 Punktów Usług Maklerskich zlokalizowanych w oddziałach Banku oraz 31 Punktów Obsługi Klienta.

Pierwsze Biuro Bankowości Prywatnej PKO Bank Polski uruchomił we wrześniu 2011 r. w Warszawie. Obecnie działają one także w Gdańsku, Krakowie, Katowicach, Poznaniu, Wrocławiu, Łodzi, Szczecinie i Bydgoszczy. PKO Bank Polski jest liderem polskiej bankowości prywatnej pod względem wzrostu liczby klientów i dynamiki wartości zarządzanych aktywów.

Pierwsze Biuro Bankowości Prywatnej rok 2011

Agencje PKO Banku Polskiego działają w całym kraju przeważnie w mniejszych miejscowościach. Przypominają małe oddziały, a klientom oferują szeroką gamę usług i produktów Banku. Agenci, jako partnerzy Banku, cenią sobie współpracę z zaufaną instytucją, którą reprezentują, prowadząc działalność pod logotypem największego Banku w Polsce.

Oddziały PKO
Oddziały PKO
Oddziały PKO
Oddziały PKO
Następne
wydarzenia
Serwis tematyczny portalu Bankomania dotyczący 100-lecia PKO Banku Polskiego