Sztuka

PKO Bank Polski wspierał kulturę narodową praktycznie od początku swojej działalności. Jest mecenasem sztuki i do dziś ściśle współpracuje z największymi instytucjami kulturalnymi w kraju.

PKO wspiera odbudowę kultury

Już w latach 30. XX w. Pocztowa Kasa Oszczędności pomagała odbudować rozproszone i często zniszczone zbiory narodowe. W 1933 r. jako dar Kasy do Muzeum Narodowego w Krakowie trafił szkic olejny Jana Matejki „Dziewica Orleańska” z 1887 r.

Dziewica Orleańska - obraz Jana Matejki
Rewers obrazu Dziewica Orleańska

Od 2013 r. PKO Bank Polski jest mecenasem Galerii Sztuki Średniowiecznej w Muzeum Narodowym w Warszawie. To najbogatsza i najbardziej różnorodna kolekcja sztuki z tego okresu w Polsce.

Galeria Sztuki Średniowiecznej w Muzeum Narodowym w Warszawie

Od 2013 r. PKO Bank Polski jest mecenasem Galerii Sztuki Średniowiecznej w Muzeum Narodowym w Warszawie. To najbogatsza i najbardziej różnorodna kolekcja sztuki z tego okresu w Polsce.

Wystawy

Wystawy

Wystawy, których mecenasem był lub jest PKO Bank Polski, przyciągały rzesze Polaków

autoportret

Józef Brandt, Stanisław Wyspiański i Aleksander Gierymski. Dzięki wsparciu PKO Banku Polskiego można podziwiać kunszt ich dzieł, poznawać kulisy powstawania obrazów, zaglądać do warsztatu artystów, a przede wszystkim obcować z wielką sztuką.

Z okazji 100.
Rocznicy odzyskania

Przez Polskę niepodległości

Muzeum
Plakat

Muzea Narodowe w Warszawie i w Krakowie zorganizowały wystawy poświęcone twórczości patriotycznej. Mecenasem obu ekspozycji był PKO Bank Polski.

Muzeum

Nowy poczet władców Polski

Bank objął mecenatem projekt „Nowy poczet władców Polski. Waldemar Świerzy kontra Jan Matejko”. Ten wybitny grafik, malarz i plakacista w nowatorski sposób przedstawił twarze polskich władców znane z dzieł Matejki.

Karol Śliwka

Bank był partnerem strategicznym wystawy prac Karola Śliwki, twórcy logo PKO.

Następne
wydarzenia
Serwis tematyczny portalu Bankomania dotyczący 100-lecia PKO Banku Polskiego