Muzyka

Wspierając kulturę, PKO Bank Polski wpływa na formowanie wrażliwości społecznej, tożsamości narodowej, gustu odbiorcy i kształtowanie jego wyższych potrzeb. Głównym celem Banku jest promocja kultury wysokiej ze szczególnym akcentem na twórczość polskich kompozytorów.

Historia opieki PKO Banku Polskiego nad spuścizną Fryderyka Chopina zaczęła się od wykupienia w 1998 r. jego listów na aukcji w Nowym Jorku. Bank sfinansował również prace konserwatorskie rękopisów kompozytora, będących w posiadaniu Biblioteki Narodowej, współfinansował zakup rękopisu Etiudy cis-moll oraz objął swoim mecenatem organizację koncertów fortepianowych w Żelazowej Woli. W 2002 r. na ekrany kin wszedł film Jerzego Antczaka „Chopin. Pragnienie miłości”, którego głównym sponsorem i współproducentem był PKO Bank Polski.

Nuty
Nuty
Nuty
Nuty

W 2014 r. ważnym wydarzeniem w świecie muzyki był akt ofiarowania Polskiemu Radiu kolekcji Jana Webera. Zbiór liczy kilkanaście tysięcy płyt, nut i partytur znanego muzykologa i popularyzatora muzyki klasycznej, na którego audycjach radiowych wychowało się kilka pokoleń Polaków.

Akt ofiarowania Polskiemu Radiu kolekcji Jana Webera

PKO Bank Polski od lat wspiera polskie filharmonie. Jest strategicznym sponsorem Filharmonii Narodowej w Warszawie, Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej, Filharmonii Łódzkiej. Wiele lat był mecenasem Bydgoskiego Festiwalu Operowego oraz Narodowego Forum Muzyki, powstałego z połączenia Filharmonii Wrocławskiej i Międzynarodowego Festiwalu Wratislavia Cantans.

PKO Bank Polski sponsoruje wiele premier i wydarzeń organizowanych przez Operę Krakowską, w tym Muzyczny Festiwal w Łańcucie czy Wędrowny Festiwal Filharmonii Łódzkiej „Kolory Polski”. Aktywnie współpracuje też z wieloma innymi operami i teatrami muzycznymi.

Wydarzenie w Operze Krakowskiej

PKO Bank Polski został kilkukrotnie uhonorowany statuetką Strategicznego Mecenasa Roku Filharmonii Narodowej w Warszawie.

Statuetka Strategicznego Mecenasa
Następne
wydarzenia
Serwis tematyczny portalu Bankomania dotyczący 100-lecia PKO Banku Polskiego