Logo

Początkowo Pocztowa Kasa Oszczędności nie miała znaku graficznego, który można uznać za logotyp. Nad lub pod literami P.K.O. widniał zazwyczaj wizerunek orła białego. Ten symbol miał pokazywać, że działalność Pocztowej Kasy Oszczędności jest regulowana przez państwo.

Po II wojnie światowej nie było już Pocztowej Kasy Oszczędności, zastąpiła ją Powszechna Kasa Oszczędności. Obok nowej nazwy na wielu budynkach i materiałach reklamowych wciąż widniał dopisek „Pewność. Zaufanie”. Z czasem jednak był on modyfikowany. Skrót PKO, mimo zmiany nazwy, pozostał. W pierwszych latach po wojnie priorytetem władz Kasy nie było projektowanie logotypu instytucji, ale jej odbudowa.

Powszechna Kasa Oszczędności

Druga dekada dwudziestolecia międzywojennego przynosi pierwsze plakaty reklamowe Pocztowej Kasy Oszczędności. Zaczyna ona funkcjonować z hasłem reklamowym, które będzie obecne w historii Banku z niewielkimi modyfikacjami przez wiele dziesięcioleci. Do dużych liter PKO dołączyły dwa słowa: „Pewność. Zaufanie”. Na końcu pojawia się orzeł, jednak w zupełnie nowej i jak na tamte czasy nowatorskiej formie.

List pochwalny

Projekt logotypu tzw. śliwki – stworzony przez grafika Karola Śliwkę w 1968 r. – wylądował na kilka lat w szufladzie. Przed zatwierdzeniem pokazano go bowiem pracownikom Kasy różnego szczebla i nie spodobał się jednej z oceniających – pracownicy sprzątającej. Władze PKO uznały więc, że takie głosy są najważniejsze i o projekcie zapomniano na kilka lat. Dopiero po katowickim Biennale, gdzie plakat Karola Śliwki z tym logotypem otrzymał złoty medal, tzw. śliwka pojawiła się na szyldach, neonach i w materiałach reklamowych Banku.

Logotyp 'Śliwka'
Logotyp 'Śliwka'
Logotyp 'Śliwka'
Logotyp 'Śliwka'

Logo PKO, zaprojektowane w latach 60. XX w., zmieniało się kilka razy. Modyfikowano kolory i kształt czcionki, ale słynna skarbonka pozostała! Najpierw wprowadzono nową kolorystykę – stała się niebieska. Miejsce monety w projekcie zajęła kropka. Takie jednolite logo PKO towarzyszyło Polakom do przełomu wieków.

Pomocnicza konstrukcja do wykonania elektronicznego rys. znaku PKO

W 2000 r. nastąpiło wyraźne odświeżenie logotypu. Wiązało się to ze zmianą nazwy na PKO Bank Polski. Kolory zostały rozjaśnione i znów zmieniono barwę kropki – tym razem zaprojektowano ją w kolorze pomarańczowym. Jednakową czcionką została napisana w logotypie pełna nazwa PKO Bank Polski.

Logotyp PKO, 2000r.

Logo PKO Banku Polskiego po raz kolejny zostało zmodyfikowane w 2011 r. Lifting nie był rewolucyjny. Grafikę konsultowano z autorem projektu sprzed 45 lat. Słynna skarbonka zmieniła kolor – z niebieskiego na granatowo-czarny, ale w jej formę nie ingerowano. Pomarańczową kropkę, która symbolizowała monetę, zamieniono teraz na czerwoną. Wyróżniono napis „Bank Polski”, bo zastosowano w nim znacznie nowocześniejszą czcionkę. Autorem odświeżonego logotypu był Michał Łojewski. W 2011 r. angielski magazyn „The Banker” oszacował wartość logo PKO na ponad miliard dolarów. Bank wdrożył również nową autorską czcionkę PKO Bank Polski.

Logotyp PKO, 2011r.

Z okazji stulecia do logo PKO Banku Polskiego została dodana jubileuszowa „100” wraz z datami symbolizującymi rok powstania Banku i rok jego setnych urodzin.

Jubileuszowa '100' na logotypie PKO, 2019r.
Następne
wydarzenia
Serwis tematyczny portalu Bankomania dotyczący 100-lecia PKO Banku Polskiego