Fundacja PKO
Banku Polskiego

Kierując się mottem „Dobro procentuje”, od 2010 r. Fundacja PKO Banku Polskiego działa na rzecz dobra publicznego, inspiruje różne środowiska i oddziałuje na społeczności lokalne.

Nie tylko zdrowie

Za pośrednictwem Fundacji Bank wspiera finansowo, merytorycznie i motywuje do działania na rzecz rozwoju. Fundacja realizuje wiele inicjatyw na rzecz dobra publicznego w obszarach edukacji, kultury, tradycji, nadziei, zdrowia, ekologii i sportu.

BAHK

Bankowa Akcja
Honorowego Krwiodawstwa

Projektem zainicjowanym w 2009 r. przez pracowników PKO i realizowanym przez Fundację jest Bankowa Akcja Honorowego Krwiodawstwa.

To nie tylko organizacja zbiórek krwi, ale przede wszystkim wychowanie nowego pokolenia honorowych dawców, rekrutujących się zarówno spośród pracowników Banku, jak i innych środowisk wrażliwych społecznie. Partnerem akcji jest Narodowe Centrum Krwi.

Wolontariat
pracowniczy

Pracownicy banku dla innych

Fundacja PKO Banku Polskiego stworzyła program wolontariatu pracowniczego. Pracownicy mogą aktywnie wspierać projekty charytatywne, zgłaszać je, a  także opiekować się którąś z inicjatyw.

DOBRO PROCENTUJE!
Integracyjne
Spotkania
Mikołajkowe

Fundacja realizuje również własne projekty. Od 2011 r. w Integracyjnych Spotkaniach Mikołajkowych biorą udział podopieczni placówek opiekuńczo-wychowawczych, domów dziecka i hospicjów oraz dzieci pracowników Banku. Rocznie odbywa się kilkadziesiąt imprez w całym kraju skupiających około 6 tys. dzieci.

Ramię w ramię z młodzieżą

Siemacha

Fundacja PKO Banku Polskiego jest partnerem strategicznym stowarzyszenia SIEMACHA. Od lat współpracuje w zakresie rozwijania talentów oraz wspierania programów budowania solidarności społecznej z dziećmi i  młodzieżą zagrożoną wykluczeniem.

Działania Fundacji na rzecz dobra publicznego obejmują: oświatę, wychowanie, pomoc społeczną, ochronę i promocję zdrowia, kulturę i sztukę, ochronę środowiska, wspomaganie rozwoju wspólnot i  społeczności lokalnych.

Spinka

Fundacja od 2012 r. współpracuje ze Stowarzyszeniem Pomocy Niepełnosprawnym Kierowcom SPiNKa.

Polskie
sztuczne
serce

Od serca dla serca

Badania nad sztucznym sercem wspierane przez pioniera polskiej kardiochirurgii prof. Zbigniewa Religę rozpoczęły się w Polsce w 1991 r. Od 2004 r. rozwój tych badań wspierały karty Inteligo z Sercem. Jedna trzecia kwoty 1,5 mln zł, zgromadzonej na koncie Programu Budowy Polskiego Sztucznego Serca, została zebrana dzięki posiadaczom konta Inteligo.

Produkty
z sercem

Formą propagowania idei pomocy jest także tworzenie produktów „z sercem”. Flagowym przykładem udanego mariażu dobroczynności i bankowości jest specjalna karta płatnicza affinity Inteligo Visa pay-Wave „Dobro procentuje” wydawana we współpracy z Fundacją PKO Banku Polskiego.

Karta
z sercem

Pomaganie
przez zbliżanie

Następne
wydarzenia
Serwis tematyczny portalu Bankomania dotyczący 100-lecia PKO Banku Polskiego