Wsparcie dla
start-upów

PKO Bank Polski, jako pierwsza polska instytucja finansowa, rozpoczął inwestowanie w start-upy fintechowe. Młode firmy zyskują w ten sposób możliwość szybszego rozwoju przy wsparciu doświadczonych mentorów oraz zaplecza technologicznego w postaci oddziałów laboratoryjnych, środowiska IT i chmury. Mogą także liczyć na łatwiejszą komercjalizację opracowanych rozwiązań.

Autorski program „Let’s Fintech with PKO BP” to oferta szybkiego i profesjonalnego rozwoju dla firmy, a dla Banku szansa na pozyskanie innowacyjnych rozwiązań. Projekt zyskał uznanie na poziomie międzynarodowym i został wskazany w raporcie Global Fintech Hub Federation, przyczyniając się do umieszczenia Warszawy po raz pierwszy na mapie światowych Fintech HUBów.

Program Let’s Fintech

„Let’s Fintech with PKO Bank Polski!” to pierwszy akcelerator umożliwiający początkującym firmom testowanie i współtworzenie środowiska API największego banku regionu Europy Środkowo-Wschodniej. W ramach programu Bank poszukuje rozwiązań, które niedługo będą służyć rozwojowi całego rynku usług fintech w Polsce.

Let’s Fintech with PKO Bank Polski!

Z możliwości współpracy z PKO Bankiem Polskim skorzystało do tej pory kilkanaście młodych spółek, w tym Coinfirm, umożliwiający weryfikację autentyczności dokumentów bankowych w technologii Blockchain. Bank wsparł także IC Solutions i jego narzędzie do digitalizacji tekstu pisanego długopisem cyfrowym.

Zencard powstał jako start-up w 2013 r., a od początku 2017 r. jest częścią Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego. Oferuje narzędzie do tworzenia programów lojalnościowych. Działa ono na terminalach płatniczych w sklepach stacjonarnych.

Startup Zencard
Następne
wydarzenia
Serwis tematyczny portalu Bankomania dotyczący 100-lecia PKO Banku Polskiego