Nowoczesna
bankowość

2015

Autoryzacja i dostęp do konta osobistego bez PIN-u i hasła to przyszłość. I nie chodzi tylko o znany i wykorzystywany już odcisk palca. Biometria w bankowości jest znacznie bardziej zaawansowana. PKO Bank Polski od 2015 r. prowadzi projekt biometrycznej weryfikacji klientów.

PKO Bank Polski wraz z Politechniką Gdańską i firmą Microsystem pracuje nad wprowadzeniem pierwszego w polskiej bankowości kompleksowego rozwiązania biometrycznego. Efektem będzie system automatycznego identyfikowania i uwierzytelniania tożsamości klientów na podstawie weryfikacji układu naczyń krwionośnych dłoni, kształtu twarzy, głosu i podpisu składanego długopisem biometrycznym. Obecny etap badań jest związany z testowaniem rozwiązania. Do tej pory wzięło w nim udział 10 tys. klientów. To jeden z największych projektów biometrycznych na świecie! Niepowtarzalne, inne dla każdego człowieka dane biometryczne są przechowywane w postaci szyfrowanej. Rozwiązanie podnosi nie tylko poziom bezpieczeństwa, ale też komfort klientów korzystających z bankowości.

Składanie wzorców twarzy

Biometria

Aplikacja mobilna IKO umożliwia logowanie odciskiem palca bez użycia kodu PIN. Gdy posiadacz telefonu przyłoży palec do czytnika linii papilarnych, urządzenie weryfikuje ich zgodność z tymi, których użył w trakcie konfiguracji zabezpieczenia na telefonie. Mechanizm logowania odciskiem palca jest dostępny na wybranych modelach telefonów.

Logowanie przez odcisk palca

Aplikacja Migam

PKO Bank Polski oferuje wszystkim swoim klientom obsługę na tym samym poziomie. W wybranych oddziałach Banku osoby z wadą słuchu są obsługiwane z użyciem aplikacji tłumacza języka migowego Migam. Znosi ona barierę językową między osobami posługującymi się polskim językiem fonicznym i migowym. Aplikacja pozwala na połączenie wideo z tłumaczem języka migowego, który pośredniczy podczas załatwiania spraw w placówce Banku.

Sala kas, usługa tłumacza migowego

Usługę tłumacza migowego online PKO Bank Polski wdrożył we współpracy z firmą Migam „RKPK”. Szacuje się, że liczba osób z dysfunkcją słuchu w Polsce wynosi ok. 500 tys. Osoby te borykają się z poważną barierą komunikacyjną w miejscach użyteczności publicznej, ponieważ język migowy ma inną gramatykę i składnię, co sprawia, że tradycyjne informacje tekstowe są niezrozumiałe.

Następne
wydarzenia
Serwis tematyczny portalu Bankomania dotyczący 100-lecia PKO Banku Polskiego