Dynamiczne
lata 90.

W ostatniej dekadzie XX w. Powszechna Kasa Oszczędności budowała pozycję największego w Polsce banku uniwersalnego. Mimo dynamicznego wzrostu liczby działających w kraju banków, udział PKO w rodzimym rynku bankowym w latach 1987–93 zwiększył się blisko czterokrotnie. PKO znalazł się wówczas w pierwszej trójce największych banków, podczas gdy po wyodrębnieniu z NBP zajmował odległe 15. miejsce.

W 1992 r. zaszła duża zmiana w strukturze organizacyjnej PKO. Nadano Bankowi nowy statut, w którym po raz pierwszy pojawiła się nazwa Powszechna Kasa Oszczędności Bank Państwowy, w skrócie PKO BP. Latem 1993 r. została powołana pierwsza w historii PKO Rada Nadzorcza. W jej skład weszli przedstawiciele NBP, Ministerstwa Finansów oraz pracowników Banku.

Szybko rozwijała się sieć oddziałów i ekspozytur. W 1993 r. co piąta placówka bankowa w kraju była oddziałem lub ekspozyturą PKO BP.

PKO w 1994 r. cieszyła się tak dużym zaufaniem klientów, że stan na rachunkach osobistych przewyższył stan wkładów na książeczkach oszczędnościowych. W 1995 r. Bank wprowadził na rynek międzynarodową kartę płatniczą PKO Visa Classic.

Karta płatnicza PKO Visa Classic
Karta płatnicza PKO Visa Classic
Karta płatnicza PKO Visa Classic
Karta płatnicza PKO Visa Classic
Następne
wydarzenia
Serwis tematyczny portalu Bankomania dotyczący 100-lecia PKO Banku Polskiego