Rozwój wolnego
rynku

PKO BP od początku lat 90. XX w. budował rynek kapitałowy. Doświadczenie w obsłudze klientów indywidualnych i rozbudowana, ogólnopolska sieć placówek predestynowały Bank do realizacji przedsięwzięć wymagających sprawnej obsługi masowych operacji finansowych. Od 1 sierpnia 2003 r. PKO Bank Polski pełni funkcję Agenta Emisji obligacji skarbowych.

Świadetctwa udziałowe, 1993 rok
Świadetctwa udziałowe, 1993 rok
Świadetctwa udziałowe, 1993 rok
Świadetctwa udziałowe, 1993 rok

W listopadzie 1994 r. wystartował Program Powszechnej Prywatyzacji, który objął 512 spółek. W wyniku rządowego przetargu PKO została wyłącznym dystrybutorem Powszechnych Świadectw Udziałowych, które każdy dorosły Polak mógł wykupić w jednym z oddziałów Banku – na każdego przypadało 1 świadectwo w cenie 20 zł. Dla PKO oznaczało to obsłużenie 26 mln osób, z których duża część nie miała do tej pory kontaktu z żadnym bankiem.

Wraz z transformacją rynkową pojawiła się idea przekształcenia PKO w spółkę akcyjną. Taki projekt powstał już w 1990 r. Od tej chwili podejmowane inicjatywy miały pomóc w przygotowaniu Banku do tej zmiany, do której doszło 10 lat później.

W 1991 r. PKO jako jeden z pierwszych banków w Polsce otworzył dom maklerski. Po roku działalności Dom Maklerski został wyodrębniony ze struktur Banku i otrzymał nazwę Bankowy Dom Maklerski.

Zdjęcia pracowników banku, 1991 r.

W 2000 r. zmienił się drugi człon nazwy Banku z Państwowego na Polski oraz kolorystyka logo – charakterystyczną niebieską „monetę” zastąpiono pomarańczową.

Logotyp PKO, 2000 r.
Następne
wydarzenia
Serwis tematyczny portalu Bankomania dotyczący 100-lecia PKO Banku Polskiego