Grupa Kapitałowa
PKO Banku Polskiego

Grupę Kapitałową PKO Banku Polskiego tworzą, obok Banku, spółki zależne, uzupełniające jego ofertę. Budowę Grupy rozpoczęto na początku lat 90. XX w.

PKO TFI Spółka wiedzie prym na rynku funduszy inwestycyjnych detalicznych z liczbą klientów sięgającą pół miliona oraz wartością aktywów przekraczającą 35,5 mld zł. PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych ma ponad 20 lat doświadczenia w zarządzaniu aktywami. Wraz z rozwojem spółki systematycznie rosną także jej przychody z zarządzania aktywami, osiągając na koniec 2017 r. kwotę blisko 600 mln zł.

PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

PKO Ubezpieczenia Pod tą marką funkcjonują dwie spółki: PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń (od 2014 r.) i PKO Towarzystwo Ubezpieczeń (od 2016 r.). Choć działają od niedawna, obsługują już 1,3 mln klientów, oferując im w sumie 27 produktów. W 2017 r. spółki ubezpieczeniowe przekazały swoje produkty inwestycyjne do PKO TFI i skupiły się na produktach ochronnych. Dzięki temu PKO Ubezpieczenia systematycznie zwiększa udział w rynku ochronnych produktów bancassurance, który na koniec 2017 r. przekroczył już 20 proc.

Grupa Kapitałowa

Spółki świadczą specjalistyczne usługi finansowe w zakresie funduszy inwestycyjnych oraz venture capital, funduszy emerytalnych, leasingu czy elektronicznych usług płatniczych. Potencjał każdej ze spółek buduje efekt synergii całej Grupy.

PKO Leasing Jest numerem jeden na rynku leasingu w Polsce z 12-procentowym udziałem. Jest bardzo ważnym dostawcą finansowania dla firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, dla których leasing floty pojazdów, maszyn i urządzeń oraz sprzętu IT stanowi prostą i bardzo korzystną alternatywę dla innych źródeł finansowania.

PKO Grupa Kapitałowa

PKO Finat Świadczy kompleksowe usługi dla firm z sektora finansowego, m.in. agenta transferowego, księgowości funduszy i spółek. Specjalizuje się również w outsourcingu kompetencyjnym specjalistów IT, zespołów projektowych oraz procesów informatycznych – dysponuje bazą 10 tys. ekspertów. Oferuje najwyższe standardy obsługi i wsparcia w oparciu na autorskich systemach informatycznych.

PKO Bank Hipoteczny Szybko umacnia pozycję lidera polskiego rynku banków hipotecznych. We wrześniu 2018 r. wartość portfela kredytów hipotecznych Banku przekroczyła 20 mld zł. PKO Bank Hipoteczny jest największym i najbardziej aktywnym emitentem hipotecznych listów zastawnych w Polsce, które stanowią stabilne źródło długoterminowego finansowania kredytów zabezpieczonych nieruchomościami dla całej Grupy PKO.

Grupa Kapitałowa

Kredobank Jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się banków na Ukrainie, a jego ambicją jest znalezienie się w pierwszej siódemce kredytodawców dla klientów detalicznych. Bank przeszedł skuteczną restrukturyzację i wszedł do grona 20 największych banków na Ukrainie. Jego roczny zysk w 2017 r. wzrósł o 52 proc., a zwrot na kapitale wyniósł 31 proc.

Podpisywanie umowy

eService Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService jest liderem na rynku akceptacji kart płatniczych i rozliczania transakcji elektronicznych w Polsce. Od 20 lat umożliwia dokonywanie transakcji kartowych w sklepach oraz tysiącach punktów usługowych: mobilnych i stacjonarnych. Obsługuje transakcje z ponad 260 tys. terminali płatniczych działających w Polsce i innych krajach Europy. Obsługuje płatności zbliżeniowe telefonem i za pomocą systemu BLIK, GooglePay, Apple Pay itp. Jest współautorem sukcesu rozwoju innowacyjnych płatności mobilnych IKO.

eService

Spółki Grupy Kapitałowej systematycznie zwiększają wkład do skonsolidowanego zysku. Suma bilansowa Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego wzrosła w ciągu 2018 r. o ponad 11 mld zł do przeszło 300 mld zł.

Następne
wydarzenia
Serwis tematyczny portalu Bankomania dotyczący 100-lecia PKO Banku Polskiego