Postęp
technologiczny

Już we wrześniu 1965 r. zaczęto w Polsce wykorzystywać komputery w systemach bankowych. Uruchomiono wtedy rachunkowość opartą na NCR-315, pierwszej maszynie z „masową pamięcią o dostępie wyrywkowym”. System obsługiwał około 600 tys. książeczek oszczędnościowych PKO z Warszawy.

W latach 1960–1975 w oddziałach Powszechnej Kasy Oszczędności wykorzystywano nowoczesne wówczas elektryczne urządzenia liczące i księgujące, m.in. maszyny do liczenia Rheinmetal i maszyny kalkulacyjne Cellatron.

Maszyna kalkulacujna Cellatron Maszyna do liczenia Rheinmetal

W latach 70. rozpoczął się kosztowny, ale nieunikniony proces komputeryzacji Banku. Komputery Mińsk 32 potrafiły wykonać 65 tys. operacji na sekundę. Jedna z takich maszyn trafiła do oddziału PKO w Katowicach. W 1972 r. Mińsk 32 został wykorzystany do wdrożenia systemu rozliczania książeczek PKO.

Innowacyjne na tamte czasy rozwiązanie szybko zdobyło popularność w całej Polsce. O tym, z jak wyjątkowego i nowoczesnego sprzętu korzystała wówczas PKO, świadczy fakt, że na początku lat 70. XX w. na milion Polaków przypadało zaledwie 7 komputerów.

Bank nie tylko kupował nowoczesny sprzęt komputerowy, ale także wykorzystywał innowacyjny informatyczny system płatniczy. Komputeryzacja Powszechnej Kasy Oszczędności była wówczas jednym z największych tego typu projektów w Polsce.

Następne
wydarzenia
Serwis tematyczny portalu Bankomania dotyczący 100-lecia PKO Banku Polskiego