Dekret założycielski

Józef Piłsudski

Pocztowa Kasa Oszczędności powstała w 1919 r. Od tej pory miliony Polaków mogły odkładać swoje pieniądze na oprocentowanych książeczkach. W ciągu pierwszych 20 lat istnienia Kasa stała się największą instytucją oszczędnościową w Polsce, a skrót PKO – symbolem oszczędzania.

Fundamenty PKO

Podstawą powstania Pocztowej Kasy Oszczędności była idea długofalowego budowania banku, łatwy dostęp do usług finansowych, odpowiedź na ważne potrzeby społeczeństwa i kraju.

Dekret
założycielski
Dekret
założycielski
Dekret
założycielski
Dekret
założycielski
Dekret
założycielski
Dekret
założycielski
Dekret
założycielski
Dekret
założycielski
Dekret
założycielski
Dekret
założycielski
Zdjecię naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego otwierającego pierwsze posiedzenie Sejmu Ustawodawczego

Warszawa, 10.02.1919 r. Naczelnik Państwa Józef Piłsudski otwiera pierwsze posiedzenie Sejmu Ustawodawczego

Do ojczyzny, która niedawno odzyskała niepodległość, zaczęły wracać miliony Polaków. Pojawiła się idea zaszczepienia w narodzie zarówno chęci do oszczędzania, jak i zaufania do instytucji finansowych.

Zdjecię ludności pod kowłem

Kluczowe postaci

W lutym 1919 r.dekret założycielski PKO podpisali Naczelnik Państwa Józef Piłsudski, premier Ignacy Paderewski oraz dyrektor i pomysłodawca kasy Henryk Linde.

Ignacy Paderewski
Ignacy
Paderewski
Józef Piłsudski
Józef
Piłsudski
Hubert Linde
Hubert
Linde
PKO

Zadania Pocztowej Kasy Oszczędności

Zapisy dekretu z lutego 1919 r. okazały się niewystarczające do rozwijania działalności. Zmieniła to Ustawa o Pocztowej Kasie Oszczędności z 19 czerwca 1919 r. Odtąd PKO była instytucją państwową, działającą pod kontrolą i z gwarancją państwa. Do obowiązków Kasy dodano uczestnictwo w emisji pożyczek państwowych oraz prowadzenie czynności komisowych na zlecenie właścicieli rachunków oszczędnościowych i czekowych.

Działalność PKO była uwarunkowana ścisłą współpracą z Pocztą Polską, której posłańcy odpowiadali m.in. za realizację przekazów pieniężnych.

Główny gmach Pocztowej Kasy Oszczędnościowej w Warszawie

Do końca 1928 r. w Kasie ulokowano już 122 mln zł oszczędności. To więcej niż wynosił kapitał założycielski powołanego w 1924 r. Banku Polskiego - banku centralnego.

Władysław Grabski
Władysław Grabski
Władysław Grabski
Władysław Grabski

Reforma Grabskiego odmienia los PKO

W latach 20. i 30. XX wieku z trudem udawało się pozyskać klientów. Inflacja, a później hiperinflacja nie pomagały w przekonaniu Polaków do oszczędzania. Sytuacja zmieniła się wraz z reformą skarbowo-walutową przeprowadzoną przez premiera Władysława Grabskiego w 1924 r.

Następne
wydarzenia
Serwis tematyczny portalu Bankomania dotyczący 100-lecia PKO Banku Polskiego